Verkeerssituatie rondom school

Meerdere ouders zijn bezorgd over de onveilige situatie rondom onze school. Daarom vraag ik opnieuw jullie aandacht voor de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over het fietsen op de stoep en het parkeren in de straat.

Willen jullie goed op jullie kinderen letten als jullie ze naar school brengen op de fiets? De straat is overvol en druk met auto’s die soms zelfs dubbel geparkeerd staan, maar dat mag geen reden zijn om op de stoep te gaan fietsen. Het is veiliger om af te stappen en met de fiets aan de hand verder te lopen.

De komende 3 maanden is de Raamweg afgesloten in verband met werkzaamheden aan de weg, met mogelijk ernstige verkeershinder tot gevolg. Ik begrijp dat het niet altijd mogelijk is om rekening te houden met de verkeersdrukte in de stad, maar dit mag geen excuus zijn om te laat te komen en dubbel te parkeren.

Extra margedag

Op vrijdag 2 juni a.s. is er een extra margedag. Alle kinderen zijn dan vrij voor een heerlijk lang Pinksterweekend. Het team zal die dag deelnemen aan een opfriscursus (hercertificering) Bedrijfshulpverlening. We zullen deze margedag opnemen in onze kalender.

Schoolfotograaf

Op dinsdag 20 juni komt de schoolfotograaf bij ons op school. We werken dit jaar met een nieuwe fotograaf. Knappe Koppies – eigenwijze schoolfotografie – maakt van ieder kind een minireportage (3-4 verschillende poses).

Ter voorbereiding hebben wij enige tijd geleden gevraagd om toestemming voor het doorgeven van mailadressen. Naar aanleiding hiervan hebben sommige ouders vragen gesteld over privacy. Op de website van Knappe Koppies (www.knappekoppies.nl) is een privacy statement opgenomen. Hierin staat vermeld dat persoonlijke gegevens door hen zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Zij houden zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat Knappe Koppies geen gegevens verstrekt aan derden.

Voor meer informatie verwijs ik jullie naar genoemde website.

Oproep!
Om deze dag zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij jullie hulp. Ik zoek 3 ouders om ons op  dinsdag 20 juni a.s. de gehele dag, te helpen. Op wie mag ik rekenen? aanmelden bij Marielle m.deweerd@archipelschool.nl

Inloopochtenden

Tijdens deze informele bijeenkomst (tussen 8.45 – 9.45 uur) kunnen ouders van kinderen die bij ons op school zijn met Saskia Zaat, directeur OBS Archipel, in gesprek over allerhande onderwerpen. Er is geen agenda en in principe is ieder onderwerp bespreekbaar.

donderdag 13 april

vrijdag 12 mei

vrijdag 9 juni