Update verkeerssituatie gevaarlijk kruispunt

Afgelopen week is de gemeente aan de slag gegaan op het gevaarlijke kruispunt Nassauplein-Javastraat (zie foto boven). Dit gebeurde naar aanleiding klachten die we ongeveer een half jaar geleden met een aantal ouders hebben ingediend. Het resultaat is tamelijk teleurstellend. De opstelplaats voor fietsen is enigszins verbreed, maar de structurele problemen die zorgen voor de onveilige situatie zijn niet aangepakt. Of er nog meer gaat gebeuren, is onduidelijk. De gemeente reageert vooralsnog niet op vragen daarover. Ouders en schoolleiding beraden zich nu op gezamenlijke actie, omdat bijvoorbeeld ook de verkeerssituatie in de directe omgeving van de school veel veiliger kan.
 

Hulp gevraagd

Voor deelname aan de First Lego League is het noodzakelijk dat we op school kunnen oefenen op legotafels met de juiste afmetingen. We zouden graag één tafel  willen vervangen voor een nieuw exemplaar.

Een bouwtekening is aanwezig en wij zorgen natuurlijk voor de benodigde materialen. Welke ouder of verzorger is handig genoeg om voor ons een tafel te maken?

Gewijzigde MR samenstelling

De samenstelling van de MR is per januari gewijzigd. Irvin Faneyte heeft de MR verlaten, maar blijft als geïnteresseerde toehoorder betrokken. Ira Sloof heeft de plek van Irvin ingenomen. Annemarie de Ruiter loopt alvast mee en komt formeel in augustus in de MR als voorzitter van de MR. Zij neemt de plek van Kristel dan in. Jin Hoeksema zal de vergadering ook bijwonen, om zo de geluiden van de ouders goed in te kunnen brengen.

Wil je de MR volgen kijk op de website of kom langs bij de vergaderingen. De data staan in de online agenda van de school.

Niet fietsen op de stoep

We hebben klachten gekregen (uit de buurt) dat kinderen weer over de stoep fietsen. Vooral de oprit ter hoogte van nummer 25 wordt veel gebruikt. Bewoners die op dit stukje naar buiten komen worden omver gereden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Op de stoep graag met de fiets aan de hand!

Extra margedag

Op vrijdag 2 juni a.s. is er een extra margedag. Alle kinderen zijn dan vrij voor een heerlijk lang Pinksterweekend. Het team zal die dag deelnemen aan een opfriscursus (hercertificering) Bedrijfshulpverlening.

Schoolfotograaf

Op dinsdag 20 juni komt de schoolfotograaf bij ons op school. Wij zijn nog op zoek naar 3 ouders die deze dag willen helpen. Aanmelden bij m.deweerd@archipelschool.nl

Inloopochtenden

Tijdens deze informele bijeenkomst (tussen 8.45 – 9.45 uur) kunnen ouders van kinderen die bij ons op school zijn met Saskia Zaat, directeur OBS Archipel, in gesprek over allerhande onderwerpen. Er is geen agenda en in principe is ieder onderwerp bespreekbaar.

vrijdag 9 juni