Welkom om onze website

Via onze website maakt u kennis met onze school. We hopen u als bezoeker voldoende en praktische informatie te bieden. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen (070-3508027 of info@archipelschool.nl).

Team OBS Archipel

Aanmelden 3 jarigen 4e periode 2020

Kinderen die vallen onder de 4e aanmeldperiode (geboren van 1 juli 2017 t/m 30 september 2017) kunnen aangemeld worden in de aanmeldperiode: van 16 september tot en met 30 september 2020. 
Ouders/verzorgers ontvangen op het moment dat het formulier in het systeem is ingevoerd een bericht met bevestiging van aanmelding en op donderdag 15 oktober een bericht met het plaatsingsbesluit.

Aanmelden na 4e verjaardag

De meeste van onze groepen zijn vol. U kunt bellen hoe wij er voor staan (maan-, dins-, donder- en vrijdag 9.00 – 11.00 uur).

Open-ochtenden

Op de open-ochtenden zijn ouders van kinderen die via de gemeente Den Haag de oproep, voor hun bijna drie jarige kind, hebben gekregen om een keuze te maken voor een school van harte welkom om een kijkje in school te nemen. U hoeft geen afspraak te maken.

Helaas komen de open-ochtenden i.v.m. het coronavirus voorlopig te vervallen. 

Studie-, Marge- en vakantie(mid)dagen

U vind deze in de agenda van mijnschoolinfo (alleen voor ouders). Mocht u nog geen inlog hebben voor mijnschoolinfo dan kunt u dit aanvragen bij de administratie.