Welkom om onze website

Via onze website maakt u kennis met onze school. We hopen u als bezoeker voldoende en praktische informatie te bieden. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen (070-3508027 of info@archipelschool.nl).

Team OBS Archipel

School gesloten

I.v.m. het coronavirus is de school geloten t/m 10 mei 2020.

Vacature Directeur OBS Archipel

Per 1 augustus 2020 is onze school op zoek naar een nieuwe directeur. Ben jij of ken jij de nieuwe directeur die de eigenheid en het lef heeft om met onze school de uitdaging de komende jaren aan te gaan? Ga voor meer informatie naar: https://bit.ly/2UWfngA

Aanmelden 3 jarigen 2e en 3e periode

I.v.m. het coronavirus is het aanmelden van kinderen voor de basisschool uitgesteld. Het gaat om kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017. Zij vallen onder de 2e aanmeldperiode.

Kinderen die vallen onder de 2e aanmeldperiode kunnen aangemeld worden in de 3e aanmeldperiode: van 15 juni tot en met 3 juli 2020.
Deze periode is met één week uitgebreid om alle aanmeldingen van de 2e en de 3e periode te kunnen verwerken.
Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het samenvoegen van de aanmeldperioden heeft daarmee geen nadelig gevolg voor de kansen op plaatsing.
Ouders/verzorgers ontvangen op donderdag 16 juli een brief met het antwoord op de aanmelding.

Aanmelden na 4e verjaardag

De meeste van onze groepen zijn vol. U kunt bellen hoe wij er voor staan (maan-, dins-, donder- en vrijdag 9.00 – 11.00 uur).

Open-ochtenden

Op de open-ochtenden zijn ouders van kinderen die via de gemeente Den Haag de oproep, voor hun bijna drie jarige kind, hebben gekregen om een keuze te maken voor een school van harte welkom om een kijkje in school te nemen. U hoeft geen afspraak te maken.

Helaas komen de open-ochtenden i.v.m. het coronavirus voorlopig te vervallen. Er is tot de zomervakantie geen mogelijkheid de school te bezoeken.

Studie-, Marge- en vakantie(mid)dagen

U vind deze in de agenda van mijnschoolinfo (alleen voor ouders). Mocht u nog geen inlog hebben voor mijnschoolinfo dan kunt u dit aanvragen bij de administratie.