30 september 2016

Vertrek Juf Marjolijn en juf Sylvana

Donderdag 13 oktober is de laatste werkdag van juf Marjolijn bij ons op school. Vanaf februari heeft ze gewerkt als invalkracht in groep 1/2 C als vervangster van juf Margo en vanaf mei in groep 1/2 A als vervangster van juf Daphne.De terugkeer van Daphne maakt ook dat we ook afscheid moeten nemen van juf Sylvana uit groep 4. Op dinsdag 25 oktober is haar laatste werkdag.Wij willen Marjolijn en Sylvana heel hartelijk danken voor hun inzet voor onze school.

Terugkeer Daphne de Vries

Beste ouders, verzorgers en natuurlijk kinderen van groep 1/2 A en 4.Na een verlof van bijna zes maanden wordt het weer eens tijd de luiers in te ruilen voor wat lessen. In de week na de herfstvakantie begin ik op donderdag bij de kleuters (donderdag en vrijdag). Vanaf de week erna zal ik ook op maandag en dinsdag in groep 4 te vinden zijn. De meeste kinderen kennen mij nog van vorig schooljaar en de paar keren dat ik mijn neus om de hoek stak met Sybren. Ik ben benieuwd naar alle verhalen en alles wat iedereen de afgelopen weken al geleerd en zich eigen gemaakt heeft. Heel veel dank gaat ook uit naar Marjolein en Sylvana, die tijdens mijn afwezigheid de groepen heel erg goed hebben opgevangen! Ik hoop het net zo goed te gaan doen als deze kanjers. Tot gauw! Veel groetjes van juf Daphne.

Collegiale visitatie

Donderdag 11 oktober a.s. krijgen we bezoek van een aantal collega-directeuren en intern begeleiders van andere DHS scholen. Zij maken deze dag kennis met onze school, de leerkrachten en een aantal kinderen. Het bezoek vindt plaats in het kader van collegiale visitatie met als doel het ondersteunen, bewaken en waar nodig verbeteren van de integrale kwaliteit van de deelnemende scholen. Gevaarlijk kruispunt NassaupleinDoor de herinrichting van de Javastraat is er op het kruispunt Nassauplein-Javastraat-Schelpkade een chaotische verkeerssituatie ontstaan, die met name voor fietsers levensgevaarlijk is. Door de extreem smalle fietsstrook zijn er iedere dag conflictsituaties en bijna-ongelukken tussen fietsers, auto’s en vrachtverkeer. Voor veel ouders die vanuit het Centrum en de Zeeheldenbuurt met hun kind naar school fietsen is dit dagelijks een grote bron van zorg en ergernis. Een aantal ouders uit Groep 4 heeft deze week al bij de gemeente officiëel melding gemaakt van deze gevaarlijke situatie. Om de gemeente te bewegen dit probleem aan te pakken, is het handig als zoveel mogelijk betrokken ouders een klacht indienen.Dit kan met behulp van het volgende formulier:https://formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteresp.aspx/fMeldingOpenbareRuimteLocatie

Alvast bedankt!

Inloopochtenden 

Tijdens de informatieavond bent u geïnformeerd over de inloopochtenden. Tijdens deze informele bijeenkomsten (tussen 8.45 – 9.45 uur) kunt u met de directie in gesprek over allerhande onderwerpen. Er is geen agenda en in principe is ieder onderwerp bespreekbaar. Onderstaand vindt u de planning. Deze zal ook op de website worden vermeld.

donderdag 13 oktober

vrijdag 4 november

vrijdag 2 december

vrijdag 13 januari

vrijdag 3 februari

vrijdag 10 maart

donderdag 13 april

vrijdag 12 mei

vrijdag 9 juni