Het team


DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM

Op de school werken 19 medewerkers. Een aantal onderwijsgevenden werkt in een parttime dienstverband. Noodgevallen daargelaten, streven wij ernaar niet meer dan twee leerkrachten aan een groep te verbinden.

De directeur is ten minste vier dagen op school werkzaam. Voor ten minste drie dagen per week is een intern begeleider aan de school verbonden. De school heeft een vakdocent lichamelijke opvoeding, deze is voor tien lesuren aan de school verbonden. Daarnaast werken op de Archipelschool een administratief medewerker en een conciërge. Voor kinderen met een gediagnosticeerde ondersteuningsbehoefte is een onderwijsassistent aangesteld om deze te begeleiden.

Regelmatig lopen studenten uit alle leerjaren van de PABO en de Academische PABO stageop de Archipelschool. Er zijn daarnaast nog stageplekken voor studenten van het Regionaal Opleidings Centrum Mondriaan (mbo-niveau). Masteropleidingen (seminarium orthopedagogiek, HBO- of WO-masters) en voor studenten kunstzinnige therapie. Tevens bied de Archipelschool ruimte voor een zgn. “snuffelstage” aan middelbare scholieren.

Directeur

Saskia Zaat  (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Interne begeleiding

Hante Visser (maandag, dinsdag en vrijdag)

Administratief medewerker

Mariëlle de Weerd  (maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend)

Congiërge

Ron Bruijnius  (maandag t/m vrijdag)

Onderwijsassisent

Mirjam Soonieus (dinsdag, woensdag en donderdag)

Leerkrachten

Graciëlla Anijs  (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag)

Bea van Benten  (maandag, dinsdag en woensdag)

Veroniek Bloembergen  (maandag en dinsdag)

Yvonne Buijs  (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Mike van der Burg  (maandag t/m vrijdag)

Mariëlle van Buuren (maandag t/m vrijdag)

Sanne van Gaalen  (woensdag, donderdag en vrijdag)

Manon van Hout  (maandag t/m vrijdag)

Veerle de Koning  (maandag t/m vrijdag)

Paula Lindeman (woensdag, donderdag en vrijdag)

Wendy Melchior (donderdag en vrijdag)

Maha Rasul  (maandag en dinsdag)

Yvonne Tolido  (maandag, donderdag en vrijdag)

Hante Visser  (woensdag en donderdag)

Vakdocent Lichamelijke Opvoeding

Roger de Gier  (dinsdag en vrijdag)

Vakdocent Muziek