Het team


DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM

Op de school werken 20 medewerkers. Een aantal onderwijsgevenden werkt in een parttime dienstverband. Noodgevallen daargelaten, streven wij ernaar niet meer dan twee leerkrachten aan een groep te verbinden.

De directeur is ten minste vier dagen op school werkzaam. Voor ten minste drie dagen per week is een intern begeleider aan de school verbonden. De school heeft een vakdocent lichamelijke opvoeding, deze is voor tien lesuren aan de school verbonden. Daarnaast werken op de Archipelschool een administratief medewerker en een conciërge. Voor kinderen met een gediagnosticeerde ondersteuningsbehoefte is een onderwijsassistent aangesteld om deze te begeleiden.

Regelmatig lopen studenten uit alle leerjaren van de PABO en de Academische PABO stageop de Archipelschool. Er zijn daarnaast nog stageplekken voor studenten van het Regionaal Opleidings Centrum Mondriaan (mbo-niveau). Masteropleidingen (seminarium orthopedagogiek, HBO- of WO-masters) en voor studenten kunstzinnige therapie. Tevens bied de Archipelschool ruimte voor een zgn. “snuffelstage” aan middelbare scholieren.

Directeur

Saskia Zaat  (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Interne begeleiding

Hante Visser (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Administratief medewerker

Mariëlle de Weerd  (maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend)

Congiërge

Ron Bruijnius  (maandag t/m vrijdag)

Onderwijsassisent

Mirjam Soonieus (dinsdag, woensdag en donderdag)

Leerkrachten

Graciëlla Anijs  (woensdag, donderdag en vrijdag, tijdelijk afwezig)

Bea van Benten  (maandag, dinsdag en woensdag)

Veroniek Bloembergen  (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Yvonne Buijs  (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Adriane Coolen  (tijdelijk)

Sanne van Gaalen  (woensdag, donderdag en vrijdag)

Manon van Hout  (tijdelijk)

Marise Jasperse  (tijdelijk)

Steffie Joosten  (woensdag, donderdag en vrijdag, tijdelijk afwezig)

Margo de Koster (maandag, donderdag en vrijdag)

Anne Kramer  (tijdelijk)

Paula Lindeman (woensdag, donderdag en vrijdag, tijdelijk afwezig)

Suzanne Meijer  (maandag en dinsdag)

Maha Rasul  (tijdelijk)

Yvonne Tolido  (tijdelijk)

Hante Visser  (woensdag)

Daphne de Vries  (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tijdelijk afwezig)

Coördinator Hoogbegaafdheid en Differentiatie

Veroniek Bloembergen  (woensdag en donderdag)

Cultuurcoördinator

Paula Lindeman

Stagecoördinator

Margo de Koster

vakdocent Lichamelijke Opvoeding

Talitha Versteeg  (maandag en vrijdag)

Vakdocent Muziek

Sanneke van der Ouw  (donderdag)