OUDERS


KINDERSTRALEN 

Om het overblijven goed te laten verlopen willen wij graag een paar zaken onder de aandacht brengen: 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2017-2018 kunnen ouders hun kind(eren) alleen nog aan- of afmelden via de Aan- of afmeld app of via  mijn.kinderstralen.nl

Structurele wijzigingen dient u door te geven aan het Centraal Bureau. Om misverstanden te voorkomen moet u dit altijd schriftelijk doen.

  • E-mailadres: los@kinderstralen.nl
  • Postadres: Stichting Lunchen op School, postbus 11155, 3505 BD Utrecht 

Inschrijfformulieren kunt u via de school verkrijgen of downloaden via de link  mijn.kinderstralen.nl 

Kinderen mogen alleen met andere kinderen mee naar huis gaan als hiervoor toestemming is gegeven door de ouder(s)/ verzorger(s) (schriftelijk met handtekening). Ideeën en wensen zijn altijd welkom. Laat het ons weten.

De belangrijkste telefoonnummers op een rijtje:

  • Voor algemene vragen of klachten: de coördinator : Simone Charles  06 – 38822124
  • Voor financiële of administratieve vragen (bijv. de overblijfdag(en):  Centraal Bureau 030 – 2440065