Kinderstralen TSO


De tussenschoolse opvang (TSO / overblijven) op OBS Archipel wordt georganiseerd en begeleid door Kinderstralen.

 

Klik voor informatie én om uw kind in te schrijven voor de TSO op:

https://mijn.kinderstralen.nl/lunchen-op-school/school/archipelschool

 

Voor meer informatie, vragen of afmelden leerlingen neemt u contact op met de coördinator Kinderstralen OBS Archipel, 06 38 82 21 24.